Zhudobnené texty responzóriových žalmov v omšovej liturgii: aktuálny stav

 

Rastislav Podpera

Redakcia prípravy Liturgického spevníka

 

Cieľ

Cieľom je prehľad zhudobnených responzóriových žalmov podľa súborného diela slovenského Liturgického spevníka a ich aplikácia na jednotlivé slávenia rímsko­katolíckej omšovej liturgie (podľa Lekcionára, zv. I, II, III, IV, V). Spracovaný prehľad preukazuje celý rad nezhudobnených responzórií, ktoré môžu byť výzvou pre novú tvorbu.

Metóda

Základnými prameňmi boli zväzky II, II/b, II/c a III Liturgického spevníka ako ucelený a systematicky pripravený súbor nápevov responzóriových žalmov zhudobnených pre používanie v omšovej liturgii v úlohe medzispevov. U tohto notového materiálu sme pracovali s abecedným registrom responzórií, ako aj so samotným jeho obsahom (so zložením a poradím žalmových veršov a pod.). Štruktúru a názvy liturgických slávení sme prevzali z najnovších slovenských vydaní Lekcionára, ktorý obsahuje na každé slávenie predpísané responzórium s príslušným výberom žalmových veršov. Texty na spievanie počas roka sa často opakujú a mnohé zo spevov na všedné dni sa už nachádzajú zhudobnené v súbore nedeľných žalmov. S pomocou registrov sme pracovali nasledovne: 1.) zisťovali sme, či sa predpísaný responzóriový žalm z Lekcionára nachádza už niekde v rovnakej textovej podobe zhudobnený; 2.) ak sme našli zhudobnené responzórium, ale s inými veršami žalmov, než aké predpisuje Lekcionár, označili sme toto zhudobnenie značkou *, t. j. zhudobnené verše slúžia ako predloha pre príslušné verše z Lekcionára; 3.) ak responzórium ešte nebolo zhudobnené, uvádzame ho v plnom znení ako podklad pre novú skladateľskú tvorbu. Výsledkom je tabuľka zoradená chronologicky podľa liturgických slávení v roku, v ktorej vedľa názvu slávenia uvádzame, kde sa nachádza príslušný responzóriový žalm zhudobnený.

 

Adventné obdobie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

1

Prvá adventná nedeľa A

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Ž 122

IA

LS II, s. 009

2

Prvá adventná nedeľa B

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Ž 080

IB

LS II, s. 095

3

Prvá adventná nedeľa C

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Ž 025

IC

LS II, s. 149

4

Pondelok po Prvej adventnej nedeli

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Ž 122

II

LS II, s. 009

5

Utorok po Prvej adventnej nedeli

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

Ž 072

II

LS II, s. 010

6

Streda po Prvej adventnej nedeli

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Ž 023

II

LS II, s. 087

7

Štvrtok po Prvej adventnej nedeli (a)

Požehanný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Ž 118

II

LS II/b, s. 015

8

Štvrtok po Prvej adventnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 118

II

9

Piatok po Prvej adventnej nedeli

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

II

LS II, s. 061

10

Sobota po Prvej adventnej nedeli (a)

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.

Ž 147

II

LS II/b, s. 002

11

Sobota po Prvej adventnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 147

II

12

Druhá adventná nedeľa A

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

Ž 072

IA

LS II, s. 010

13

Druhá adventná nedeľa B

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ž 085

IB

LS II, s. 096

14

Druhá adventná nedeľa C

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Ž 126

IC

LS II, s. 150

15

Pondelok po Druhej adventnej nedeli

Hľa, náš Boh príde a spasí nás.

Ž 085

II

LS II/b, s. 005

16

Utorok po Druhej adventnej nedeli

Hľa, Pán, Boh prichádza so šetkou mocou.

Ž 096

II

LS II/b, s. 006

17

Streda po Druhej adventnej nedeli

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu.

Ž 103

II

LS II/b, s. 004

18

Štvrtok po Druhej adventnej nedeli

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Ž 145

II

LS II/b, s. 007

19

Piatok po Druhej adventnej nedeli

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Ž 001

II

LS II/b, s. 013

20

Sobota po Druhej adventnej nedeli

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Ž 080

II

LS II, s. 095

21

Tretia adventná nedeľa A

Príď, Pane, príď a zachráň nás.

Ž 146

IA

LS II, s. 011

22

Tretia adventná nedeľa B

Duša mi plesá v mojom Bohu.

Lk 1

IB

LS II, s. 097

23

Tretia adventná nedeľa C

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Iz 12

IC

LS II, s. 151

24

Pondelok po Tretej adventnej nedeli

Veď ma, Pane, po svojich cestách.

Ž 025

II

LS II/b, s. 020

25

Utorok po Tretej adventnej nedeli

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Ž 034

II

LS II/b, s. 019

26

Streda po Tretej adventnej nedeli

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.

Ž 085

II

LS II/b, s. 016

27

Štvrtok po Tretej adventnej nedeli

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

II

LS II, s. 126

28

Piatok po Tretej adventnej nedeli

Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

Ž 067

II

LS II/b, s. 003

29

Štvrtá adventná nedeľa A

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Ž 024

IA

LS II, s. 012

30

Štvrtá adventná nedeľa B

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

IB

LS II, s. 098

31

Štvrtá adventná nedeľa C

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Ž 080

IC

LS II, s. 152

32

17. decembra

Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja.

Ž 072

II

LS II/b, s. 008

33

18. decembra

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

Ž 072

II

LS II, s. 010

34

19. decembra

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.

Ž 071

II

LS II/b, s. 009

35

20. decembra

Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy.

Ž 024

II

LS II/b, s. 010

36

21. decembra

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.

Ž 033

II

LS II/b, s. 014

37

22. decembra

Srdce mi plesá v mojom Bohu.

1Sam 2

II

LS II/b, s. 017

38

23. decembra

Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie.

Ž 025

II

LS II/b, s. 021

39

24. decembra, ranná omša

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

II

LS II, s. 098

Vianočné obdobie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

40

Narodenie Pána, na vigíliu

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

 

LS II, s. 014

41

Narodenie Pána, v noci

Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Ž 096

 

LS II, s. 015

42

Narodenie Pána, na úsvite

Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.

Ž 097

 

LS II, s. 016

43

Narodenie Pána, vo dne

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

 

LS II, s. 017

44

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Svätej Rodiny A, B*, C*

Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.

Ž 128

 

LS II, s. 021

45

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Svätej Rodiny B*

On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu.

Ž 105

 

LS II, s. 022

46

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Svätej Rodiny C*

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.

Ž 084

 

LS II, s. 023

47

29. decembra, Piaty deň oktávy Narodenia Pána

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Ž 096

II

LS II/b, s. 018

48

30. decembra, Šiesty deň oktávy Narodenia Pána

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Ž 096

II

LS II/b, s. 018

49

31. decembra, Siedmy deň oktávy Narodenia Pána

Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Ž 096

II

LS II/b, s. 018

50

1. januára, Panny Márie Bohorodičky

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Ž 067

 

LS II, s. 024

51

Druhá nedeľa po Narodenia Pána

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Ž 147

 

LS II, s. 025

52

2. januára

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

II

LS II, s. 017

53

3. januára

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

II

LS II, s. 017, bez v.3-4

54

4. januára

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

II

LS II, s. 017*

55

5. januára

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Ž 100

II

LS II, s. 070*

56

6. januára, ak sa Zjavenie Pána slávi v nedeľu pripadajúcu na 7. al. 8. 1. (a)

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

II

LS II, s. 055

57

6. januára, ak sa Zjavenie Pána slávi v nedeľu pripadajúcu na 7. al. 8. 1. (b)

Aleluja.

Ž 147

II

58

7. januára, ak sa Zjavenie Pána slávi v nedeľu pripadajúcu na 8. 1. (a)

Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Ž 149

II

LS II/b, s. 012

59

7. januára, ak sa Zjavenie Pána slávi v nedeľu pripadajúcu na 8. 1. (b)

Aleluja.

Ž 149

II

60

6. januára, Zjavenie Pána

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ž 072

 

LS II, s. 026

61

7. januára al. Pondelok po nedeli Zjavenia Pána

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Ž 002

II

LS II/b, s. 011

62

8. januára al. Utorok po nedeli Zjavenia Pána

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ž 072

II

LS II, s. 026*

63

9. januára al. Streda po nedeli Zjavenia Pána

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ž 072

II

LS II, s. 026

64

10. januára al. Štvrtok po nedeli Zjavenia Pána

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ž 072

II

LS II, s. 026*

65

11. januára al. Piatok po nedeli Zjavenia Pána (a)

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

II

LS II, s. 055

66

11. januára al. Piatok po nedeli Zjavenia Pána (b)

Aleluja.

Ž 147

II

67

12. januára al. Sobota po nedeli Zjavenia Pána (a)

Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Ž 149

II

LS II/b, s. 012

68

12. januára al. Sobota po nedeli Zjavenia Pána (b)

Aleluja.

Ž 149

II

69

Nedeľa po 6. januári, Krst Pána A, B*, C*

Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ž 029

 

LS II, s. 027

70

Nedeľa po 6. januári, Krst Pána B*

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Iz 12

 

LS II, s. 028

71

Nedeľa po 6. januári, Krst Pána C*

Dobroreč, duša moja, Pánovi; je nesmierne veľký.

Ž 104

 

LS II, s. 029

Pôstne obdobie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

72

Popolcová streda

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Ž 051

II

LS II, s. 031 al. 032

73

Štvrtok po Popolcovej strede

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Ž 001

II

LS II, s. 173

74

Piatok po Popolcovej strede

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Ž 051

II

LS II/c, s. 008

75

Sobota po Popolcovej strede

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Ž 086

II

LS II/c, s. 036

76

Prvá pôstna nedeľa A

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Ž 051

IA

LS II, s. 031 al. 032

77

Prvá pôstna nedeľa B

Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

Ž 025

IB

LS II, s. 099

78

Prvá pôstna nedeľa C

Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

Ž 091

IC

LS II, s. 153

79

Pondelok po Prvej pôstnej nedeli

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Ž 019

II

LS II, s.170

80

Utorok po Prvej pôstnej nedeli

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Ž 034

II

LS II/c, s. 028

81

Streda po Prvej pôstnej nedeli

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Ž 051

II

LS II/c, s. 009

82

Štvrtok po Prvej pôstnej nedeli

Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Ž 138

II

LS II/c, s. 040

83

Piatok po Prvej pôstnej nedeli

Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni služiť.

Ž 130

II

LS II/c, s. 022

84

Sobota po Prvej pôstnej nedeli

Blažený, kto kráča podľa zákona Pánovho.

Ž 119

II

LS II/c, s. 003

85

Druhá pôstna nedeľa A

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Ž 033

IA

LS II, s. 033

86

Druhá pôstna nedeľa B

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Ž 116

IB

LS II, s. 100

87

Druhá pôstna nedeľa C

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

IC

LS II, s. 154

88

Pondelok po Druhej pôstnej nedeli

Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov.

Ž 079

II

LS II/c, s. 021

89

Utorok po Druhej pôstnej nedeli

Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Ž 050

II

LS II/c, s. 037

90

Streda po Druhej pôstnej nedeli

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve.

Ž 031

II

LS II/c, s. 042

91

Štvrtok po Druhej pôstnej nedeli

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Ž 001

II

LS II, s. 173

92

Piatok po Druhej pôstnej nedeli

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Ž 105

II

LS II/c, s. 018

93

Sobota po Druhej pôstnej nedeli

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

II

LS II, s. 083

94

Tretia pôstna nedeľa A

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

IA

LS II, s. 034

95

Tretia pôstna nedeľa B

Pane, ty máš slová večného života.

Ž 019

IB

LS II, s. 101

96

Tretia pôstna nedeľa C

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

IC

LS II, s. 155

97

Férie fakultatívne, najmä B a C

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

II

LS II, s. 195

98

Pondelok po Tretej pôstnej nedeli

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Ž 042

II

LS II, s. 224, bez v.6

99

Utorok po Tretej pôstnej nedeli

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Ž 025

II

LS II, s. 085

100

Streda po Tretej pôstnej nedeli

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

II

LS II, s. 055

101

Štvrtok po Tretej pôstnej nedeli

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

II

LS II, s. 117

102

Piatok po Tretej pôstnej nedeli

Pane, ty máš slová večného života.

Ž 081

II

LS II, s. 101*

103

Sobota po Tretej pôstnej nedeli

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom.

Ž 051

II

LS II/c, s. 007

104

Štvrtá pôstna nedeľa A

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

IA

LS II, s. 035

105

Štvrtá pôstna nedeľa B

Pane, chcem stále pamätať na teba.

Ž 137

IB

LS II, s. 102

106

Štvrtá pôstna nedeľa C

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

IC

LS II, s. 156

107

Férie fakultatívne, najmä B a C

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

II

LS II, s. 154

108

Pondelok po Štvrtej pôstnej nedeli

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

II

LS II, s. 126

109

Utorok po Štvrtej pôstnej nedeli

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh.

Ž 046

II

LS II/c, s. 030

110

Streda po Štvrtej pôstnej nedeli

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Ž 145

II

LS II/b, s. 007

111

Štvrtok po Štvrtej pôstnej nedeli

Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.

Ž 106

II

LS II/c, s. 016

112

Piatok po Štvrtej pôstnej nedeli

Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.

Ž 034

II

113

Sobota po Štvrtej pôstnej nedeli

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.

Ž 007

II

LS II/c, s. 019

114

Piata pôstna nedeľa A

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Ž 130

IA

LS II, s. 036 al. 037

115

Piata pôstna nedeľa B

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Ž 051

IB

LS II, s. 103

116

Piata pôstna nedeľa C

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Ž 126

IC

LS II, s. 157

117

Férie fakultatívne, najmä B a C

Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Ž 017

II

LS II, s. 200*

118

Pondelok po Piatej pôstnej nedeli

Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Ž 023

II

LS II/c, s. 020

119

Utorok po Piatej pôstnej nedeli

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Ž 102

II

LS II/c, s. 023

120

Streda po Piatej pôstnej nedeli

Chvála ti a sláva naveky.

Dan 3

II

LS II, s. 054*

121

Štvrtok po Piatej pôstnej nedeli

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Ž 105

II

LS II/c, s. 027

122

Piatok po Piatej pôstnej nedeli

V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma.

Ž 018

II

LS II/c, s. 039

123

Sobota po Piatej pôstnej nedeli

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jer 31

II

LS II/c, s. 025

124

Kvetná nedeľa

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Ž 022

 

LS III, s. 012

125

Pondelok Veľkého týždňa

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

II

LS II, s. 061* al. 154*

126

Utorok Veľkého týždňa

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Ž 071

II

LS II, s. 171

127

Streda Veľkého týždňa

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Ž 069

II

LS II, s. 071*

Veľkonočné trojdnie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

128

Zelený štvrtok, omša Pánovej večere

Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej smrti.

Ž 116

 

LS III, s. 019

129

Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Ž 031

 

LS III, s. 025

Veľkonočné obdobie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

130

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 1 (a)

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Ž 104

 

LS III, s. 031

131

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 1 (b)

Milosti Pánovej plná je zem.

Ž 033

 

LS III, s. 031

132

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 2

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ž 016

 

LS III, s. 032

133

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 3

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Ex 15

 

LS III, s. 032

134

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 4

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

 

LS III, s. 033

135

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 5

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Iz 12

 

LS III, s. 033

136

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 6

Pane, ty máš slová večného života.

Ž 019

 

LS III, s. 034

137

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 7, ak sa neslávi krst

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

Ž 042, 043

 

LS III, s. 034

138

Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 7, ak sa slávi krst

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Ž 051

 

LS III, s. 035

139

Veľkonočná nedeľa, vo dne

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

Ž 118

 

LS III, s. 039

140

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (a)

Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.

Ž 016

II

LS III, s. 043

141

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 016

II

142

Utorok vo Veľkonočnej oktáve (a)

Milosti Pánovej plná je zem.

Ž 033

II

LS II/c, s. 014

143

Utorok vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 033

II

144

Streda vo Veľkonočnej oktáve (a)

S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho.

Ž 105

II

LS II/c, s. 034

145

Streda vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 105

II

146

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve (a)

Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš.

Ž 008

II

LS II/c, s. 002

147

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 008

II

148

Piatok vo Veľkonočnej oktáve (a)

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Ž 118

II

LS II, s. 107*

149

Piatok vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 118

II

150

Sobota vo Veľkonočnej oktáve (a)

Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný.

Ž 118

II

LS II/c, s. 041

151

Sobota vo Veľkonočnej oktáve (b)

Aleluja.

Ž 118

II

152

Druhá veľkonočná nedeľa A

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 118

 

LS II, s. 039

153

Druhá veľkonočná nedeľa B

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 118

 

LS II, s. 105

154

Druhá veľkonočná nedeľa C

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 118

 

LS II, s. 159

155

Pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána.

Ž 002

II

LS II/c, s. 035

156

Pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 002

II

157

Utorok po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Pán kraľuje, oslavujme ho.

Ž 093

II

LS II, s. 147

158

Utorok po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 093

II

159

Streda po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

Ž 034

II

LS II, s. 210

160

Streda po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 034

II

161

Štvrtok po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

Ž 034

II

LS II, s. 210*

162

Štvrtok po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 034

II

163

Piatok po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

II

LS II, s. 061

164

Piatok po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 027

II

165

Sobota po Druhej veľkonočnej nedeli (a)

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Ž 033

II

LS II, s. 042

166

Sobota po Druhej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 033

II

167

Tretia veľkonočná nedeľa A

Ukáž mi, Pane, cestu života.

Ž 016

 

LS II, s. 040

168

Tretia veľkonočná nedeľa B

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Ž 004

 

LS II, s. 106

169

Tretia veľkonočná nedeľa C

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

 

LS II, s. 160

170

Pondelok po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Ž 119

II

LS II, s. 064*

171

Pondelok po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 119

II

172

Utorok po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.

Ž 031

II

LS II, s. 018*

173

Utorok po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 031

II

174

Streda po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Jasaj Bohu, celá zem.

Ž 066

II

LS II, s. 043, bez v.7-8

175

Streda po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 066

II

176

Štvrtok po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Jasaj Bohu, celá zem.

Ž 066

II

LS II, s. 043*

177

Štvrtok po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 066

II

178

Piatok po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ž 117

II

LS II, s. 189

179

Piatok po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 117

II

180

Sobota po Tretej veľkonočnej nedeli (a)

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?

Ž 116

II

LS II/c, s. 011

181

Sobota po Tretej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 116

II

182

Štvrtá veľkonočná nedeľa A

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

 

LS II, s. 041

183

Štvrtá veľkonočná nedeľa B

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Ž 118

 

LS II, s. 107

184

Štvrtá veľkonočná nedeľa C

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Ž 100

 

LS II, s. 161

185

Pondelok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Ž 042

II

LS II, s. 224*

186

Pondelok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 042

II

187

Utorok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Chváľte Pána, všetky národy.

Ž 087

II

LS II/c, s. 013

188

Utorok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 087

II

189

Streda po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Velebte Pána, všetky národy.

Ž 067

II

LS II, s. 079

190

Streda po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 067

II

191

Štvrtok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

II

LS II, s. 072*

192

Štvrtok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 089

II

193

Piatok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Oslávil si, Otče, svojho Syna.

Ž 002

II

LS II/c, s. 017

194

Piatok po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 002

II

195

Sobota po Štvrtej veľkonočnej nedeli (a)

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

II

LS II, s. 017, bez v.7-8

196

Sobota po Štvrtej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 098

II

197

Piata veľkonočná nedeľa A

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Ž 033

 

LS II, s. 042

198

Piata veľkonočná nedeľa B

Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich.

Ž 022

 

LS II, s. 108

199

Piata veľkonočná nedeľa C

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Ž 145

 

LS II, s. 162

200

Pondelok po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno.

Ž 115

II

LS II/c, s. 015

201

Pondelok po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 115

II

202

Utorok po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.

Ž 145

II

LS II/c, s. 038

203

Utorok po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 145

II

204

Streda po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Ž 122

II

LS II, s. 009

205

Streda po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 122

II

206

Štvrtok po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Ž 096

II

LS II, s. 169, bez v.3-4

207

Štvrtok po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 096

II

208

Piatok po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi.

Ž 057

II

LS II/c, s. 010

209

Piatok po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 057

II

210

Sobota po Piatej veľkonočnej nedeli (a)

Boh je náš Pán a my sme jeho ľud.

Ž 100

II

LS II/c, s. 006

211

Sobota po Piatej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 100

II

212

Šiesta veľkonočná nedeľa A

Jasaj Bohu, celá zem.

Ž 066

 

LS II, s. 043

213

Šiesta veľkonočná nedeľa B

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Ž 098

 

LS II, s. 109

214

Šiesta veľkonočná nedeľa C

Velebte Pána, všetky národy.

Ž 067

 

LS II, s. 163

215

Pondelok po Šiestej veľkonočnej nedeli (a)

Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Ž 149

II

LS II/b, s. 012

216

Pondelok po Šiestej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 149

II

217

Utorok po Šiestej veľkonočnej nedeli (a)

Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj.

Ž 138

II

LS II/c, s. 012

218

Utorok po Šiestej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 138

II

219

Streda po Šiestej veľkonočnej nedeli (a)

Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

Ž 148

II

LS II/c, s. 029

220

Streda po Šiestej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 148

II

221

Nanebovstúpenie Pána

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.

Ž 047

 

LS II, s. 044

222

Štvrtok po Šiestej veľkonočnej nedeli, féria (a)

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Ž 098

II

LS II, s. 109

223

Štvrtok po Šiestej veľkonočnej nedeli, féria (b)

Aleluja.

Ž 098

II

224

Piatok po Šiestej veľkonočnej nedeli (a)

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev.

Ž 047

II

LS II/c, s. 004

225

Piatok po Šiestej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 047

II

226

Sobota po Šiestej veľkonočnej nedeli (a)

Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev.

Ž 047

II

LS II/c, s. 005

227

Sobota po Šiestej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 047

II

228

Siedma veľkonočná nedeľa A

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Ž 027

 

LS II, s. 045

229

Siedma veľkonočná nedeľa B

Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Ž 103

 

LS II, s. 110

230

Siedma veľkonočná nedeľa C

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.

Ž 097

 

LS II, s. 164

231

Pondelok po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným.

Ž 068

II

LS II/c, s. 031

232

Pondelok po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 068

II

233

Utorok po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným.

Ž 068

II

LS II/c, s. 032

234

Utorok po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 068

II

235

Streda po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným.

Ž 068

II

LS II/c, s. 033

236

Streda po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 068

II

237

Štvrtok po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ž 016

II

LS II, s. 146*

238

Štvrtok po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 016

II

239

Piatok po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Pán kraľuje nad všetkými, trón má v nebesiach.

Ž 103

II

LS II/c, s. 024

240

Piatok po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 103

II

241

Sobota po Siedmej veľkonočnej nedeli (a)

Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár.

Ž 011

II

LS II/c, s. 026

242

Sobota po Siedmej veľkonočnej nedeli (b)

Aleluja.

Ž 011

II

243

Zoslanie Ducha Svätého, na vigíliu

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Ž 104

 

LS II, s. 047

244

Zoslanie Ducha Svätého, vo dne

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Ž 104

 

LS II, s. 048

245

Svätodušný pondelok

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme.

Ž 117

 

LS II, s. 049

Cezročné obdobie

 

Názov slávenia

Úplné znenie responzória

Verše

Lekcionár (zväzok)

Zhudobnená podoba celku

246

Najsvätejšej Trojice A

Chvála ti a sláva naveky.

Dan 3

 

LS II, s. 054

247

Najsvätejšej Trojice B

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Ž 033

 

LS II, s. 111

248

Najsvätejšej Trojice C

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

Ž 008

 

LS II, s. 165

249

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi A

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

 

LS II, s. 055

250

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi B

Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.

Ž 116

 

LS II, s. 112

251

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi C

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Ž 110

 

LS II, s. 166

252

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho A

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Ž 103

 

LS II, s. 058

253

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Iz 12

 

LS II, s. 113

254

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho C

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

 

LS II, s. 167

255

Pondelok Prvého týždňa I

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi.

Ž 097

III

256

Pondelok Prvého týždňa II (a)

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.

Ž 116

IV

257

Pondelok Prvého týždňa II (b)

Aleluja.

Ž 116

IV

258

Utorok Prvého týždňa I

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk

Ž 008

III

259

Utorok Prvého týždňa II

Srdce mi plesá v mojom Bohu.

1Sam 2

IV

LS II/b, s. 017*

260

Streda Prvého týždňa I (a)

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Ž 105

III

LS II/c, s. 027*

261

Streda Prvého týždňa I (b)

Aleluja.

Ž 105

III

262

Streda Prvého týždňa II

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

IV

LS II, s. 060

263

Štvrtok Prvého týždňa I

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

III

LS II, s. 034*

264

Štvrtok Prvého týždňa II

Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.

Ž 044

IV

265

Piatok Prvého týždňa I

Nezabúdajme na Božie diela.

Ž 078

III

266

Piatok Prvého týždňa II

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

IV

LS II, s. 072, bez v.1-2

267

Sobota Prvého týždňa I

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Ž 019

III

LS II, s. 170

268

Sobota Prvého týždňa II

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Ž 021

IV

269

Druhá nedeľa A

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

IA

LS II, s. 060

270

Druhá nedeľa B

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

IB

LS II, s. 115

271

Druhá nedeľa C

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Ž 096

IC

LS II, s. 169

272

Pondelok po Druhej nedeli I

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Ž 110

III

LS II, s. 166

273

Pondelok po Druhej nedeli II

Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Ž 050

IV

LS II/c, s. 037

274

Utorok po Druhej nedeli I (a)

Pán má svoju zmluvu stále na mysli.

Ž 111

III

275

Utorok po Druhej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 111

III

276

Utorok po Druhej nedeli II

Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.

Ž 089

IV

277

Streda po Druhej nedeli I

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Ž 110

III

LS II, s. 166

278

Streda po Druhej nedeli II

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Ž 144

IV

279

Štvrtok po Druhej nedeli I

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

III

LS II, s. 060*

280

Štvrtok po Druhej nedeli II

Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.

Ž 056

IV

281

Piatok po Druhej nedeli I

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom.

Ž 085

III

282

Piatok po Druhej nedeli II

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.

Ž 057

IV

283

Sobota po Druhej nedeli I (a)

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.

Ž 047

III

LS II, s. 044

284

Sobota po Druhej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 047

III

285

Sobota po Druhej nedeli II

Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení.

Ž 080

IV

286

Tretia nedeľa A

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

IA

LS II, s. 061

287

Tretia nedeľa B

Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

Ž 025

IB

LS II, s. 116

288

Tretia nedeľa C

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Ž 019

IC

LS II, s. 170

289

Pondelok po Tretej nedeli I

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Ž 098

III

LS II, s. 226

290

Pondelok po Tretej nedeli II

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

IV

LS II, s. 014*

291

Utorok po Tretej nedeli I

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

III

LS II, s. 060*

292

Utorok po Tretej nedeli II

Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Ž 024

IV

LS II, s. 012

293

Streda po Tretej nedeli I

Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Ž 110

III

LS II, s. 166

294

Streda po Tretej nedeli II

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

IV

LS II, s. 014*

295

Štvrtok po Tretej nedeli I

S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Ž 024

III

296

Štvrtok po Tretej nedeli II

Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida.

Ž 132

IV

297

Piatok po Tretej nedeli I

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Ž 037

III

298

Piatok po Tretej nedeli II

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Ž 051

IV

LS II, s. 032* al. 033*

299

Sobota po Tretej nedeli I

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 1

III

300

Sobota po Tretej nedeli II

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Ž 051

IV

LS II, s. 103*

301

Štvrtá nedeľa A

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ž 146

IA

LS II, s. 062

302

Štvrtá nedeľa B

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

IB

LS II, s. 117

303

Štvrtá nedeľa C

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Ž 071

IC

LS II, s. 171

304

Pondelok po Štvrtej nedeli I

Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Ž 031

III

305

Pondelok po Štvrtej nedeli II

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

Ž 003

IV

306

Utorok po Štvrtej nedeli I

Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane.

Ž 022

III

307

Utorok po Štvrtej nedeli II

Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma.

Ž 086

IV

308

Streda po Štvrtej nedeli I

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Ž 103

III

LS II, s. 058*

309

Streda po Štvrtej nedeli II

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Ž 032

IV

LS II, s. 178*

310

Štvrtok po Štvrtej nedeli I

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.

Ž 048

III

311

Štvrtok po Štvrtej nedeli II

Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.

1Krn 29

IV

312

Piatok po Štvrtej nedeli I

Pán je moje svetlo a moja spása.

Ž 027

III

LS II, s. 062* al. 154*

313

Piatok po Štvrtej nedeli II

Velebím ťa, Bože, ty moja spása.

Ž 018

IV

314

Sobota po Štvrtej nedeli I

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

III

LS II, s. 035

315

Sobota po Štvrtej nedeli II

Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia.

Ž 119

IV

316

Piata nedeľa A

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

Ž 112

IA

LS II, s. 063

317

Piata nedeľa B

Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.

Ž 147

IB

LS II, s. 118

318

Piata nedeľa C

Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

Ž 138

IC

LS II, s. 172

319

Pondelok po Piatej nedeli I

Zo svojich diel nech sa teší Pán.

Ž 104

III

320

Pondelok po Piatej nedeli II

Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

Ž 132

IV

LS II, s. 213*

321

Utorok po Piatej nedeli I

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Ž 008

III

LS II, s. 165

322

Utorok po Piatej nedeli II

Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

Ž 084

IV

323

Streda po Piatej nedeli I

Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký.

Ž 104

III

324

Streda po Piatej nedeli II

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.

Ž 037

IV

325

Štvrtok po Piatej nedeli I

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Ž 128

III

LS II, s. 092

326

Štvrtok po Piatej nedeli II

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Ž 106

IV

327

Piatok po Piatej nedeli I

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Ž 032

III

LS II, s. 178*

328

Piatok po Piatej nedeli II

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

Ž 081

IV

329

Sobota po Piatej nedeli I

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Ž 090

III

LS II, s. 191*

330

Sobota po Piatej nedeli II

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Ž 106

IV

331

Šiesta nedeľa A

Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Ž 119

IA

LS II, s. 064

332

Šiesta nedeľa B

Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

Ž 032

IB

LS II, s. 119

333

Šiesta nedeľa C

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Ž 001

IC

LS II, s. 173

334

Pondelok po Šiestej nedeli I

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Ž 050

III

LS II, s. 069*

335

Pondelok po Šiestej nedeli II

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.

Ž 119

IV

336

Utorok po Šiestej nedeli I

Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ž 029

III

LS II, s. 027

337

Utorok po Šiestej nedeli II

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš.

Ž 094

IV

338

Streda po Šiestej nedeli I (a)

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály.

Ž 116

III

339

Streda po Šiestej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 116

III

340

Streda po Šiestej nedeli II

Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

Ž 015

IV

341

Štvrtok po Šiestej nedeli I

Pán z nebies pozerá na našu zem.

Ž 102

III

342

Štvrtok po Šiestej nedeli II

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Ž 034

IV

LS II, s. 198

343

Piatok po Šiestej nedeli I

Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Ž 033

III

LS II, s. 111*

344

Piatok po Šiestej nedeli II

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Ž 112

IV

345

Sobota po Šiestej nedeli I

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Ž 145

III

LS II, s. 162*

346

Sobota po Šiestej nedeli II

Pane, ty nás zachováš a ochrániš.

Ž 012

IV

347

Siedma nedeľa A

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

IA

LS II, s. 065 al. 066

348

Siedma nedeľa B

Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe.

Ž 041

IB

LS II, s. 120

349

Siedma nedeľa C

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

IC

LS II, s. 174

350

Pondelok po Siedmej nedeli I

Náš Pán kraľuje, oslavujme ho.

Ž 093

III

351

Pondelok po Siedmej nedeli II

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Ž 019

IV

LS II, s. 183*

352

Utorok po Siedmej nedeli I

Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.

Ž 037

III

353

Utorok po Siedmej nedeli II

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.

Ž 055

IV

354

Streda po Siedmej nedeli I

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.

Ž 119

III

355

Streda po Siedmej nedeli II

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ž 049

IV

LS II, s. 194*

356

Štvrtok po Siedmej nedeli I

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Ž 001

III

LS II, s. 173

357

Štvrtok po Siedmej nedeli II

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ž 049

IV

LS II, s. 194*

358

Piatok po Siedmej nedeli I

Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Ž 119

III

359

Piatok po Siedmej nedeli II

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

IV

LS II, s. 121*

360

Sobota po Siedmej nedeli I

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Ž 103

III

LS II, s. 058*

361

Sobota po Siedmej nedeli II

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.

Ž 141

IV

362

Ôsma nedeľa A

Iba v Bohu spočiň, duša moja.

Ž 062

IA

LS II, s. 067

363

Ôsma nedeľa B

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

IB

LS II, s. 121

364

Ôsma nedeľa C

Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

Ž 092

IC

LS II, s. 175

365

Pondelok po Ôsmej nedeli I

Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi.

Ž 032

III

366

Pondelok po Ôsmej nedeli II (a)

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli.

Ž 111

IV

367

Pondelok po Ôsmej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 111

IV

368

Utorok po Ôsmej nedeli I

Obetuj Bohu obetu chvály.

Ž 050

III

369

Utorok po Ôsmej nedeli II

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Ž 098

IV

LS II, s. 017, bez v.7-8

370

Streda po Ôsmej nedeli I

Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.

Ž 079

III

371

Streda po Ôsmej nedeli II (a)

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

IV

LS II, s. 055

372

Streda po Ôsmej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 147

IV

373

Štvrtok po Ôsmej nedeli I

Pánovým slovom povstali nebesia.

Ž 033

III

374

Štvrtok po Ôsmej nedeli II

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Ž 100

IV

LS II, s. 070*

375

Piatok po Ôsmej nedeli I

Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Ž 149

III

LS II/b, s. 012

376

Piatok po Ôsmej nedeli II

Pán príde súdiť všetky národy.

Ž 096

IV

377

Sobota po Ôsmej nedeli I

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Ž 019

III

LS II, s. 183

378

Sobota po Ôsmej nedeli II

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Ž 063

IV

LS II, s. 081, bez v.7-8

379

Deviata nedeľa A

Ty, Pane, buď mojím útočišťom.

Ž 031

IA

LS II, s. 068

380

Deviata nedeľa B

Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi.

Ž 081

IB

LS II, s. 122

381

Deviata nedeľa C

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.

Ž 117

IC

LS II, s. 176

382

Pondelok po Deviatej nedeli I (a)

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Ž 112

III

383

Pondelok po Deviatej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 112

III

384

Pondelok po Deviatej nedeli II

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Ž 091

IV

385

Utorok po Deviatej nedeli I

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána.

Ž 112

III

386

Utorok po Deviatej nedeli II

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Ž 090

IV

LS II, s. 186*

387

Streda po Deviatej nedeli I

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Ž 025

III

LS II, s. 149*

388

Streda po Deviatej nedeli II

Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.

Ž 123

IV

389

Štvrtok po Deviatej nedeli I

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Ž 128

III

LS II, s. 092

390

Štvrtok po Deviatej nedeli II

Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

Ž 025

IV

LS II, s. 116*

391

Piatok po Deviatej nedeli I (a)

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Ž 146

III

LS II, s. 136*

392

Piatok po Deviatej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 146

III

393

Piatok po Deviatej nedeli II

Tvoj pokoj, Pane, majú tí, čo milujú tvoj zákon.

Ž 119

IV

394

Sobota po Deviatej nedeli I

Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Tob 13

III

395

Sobota po Deviatej nedeli II

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Ž 071

IV

LS II, s. 171*

396

Desiata nedeľa A

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Ž 050

IA

LS II, s. 069

397

Desiata nedeľa B

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Ž 130

IB

LS II, s. 123

398

Desiata nedeľa C

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

IC

LS II, s. 177

399

Pondelok po Desiatej nedeli I

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

III

LS II, s. 132

400

Pondelok po Desiatej nedeli II

Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Ž 121

IV

401

Utorok po Desiatej nedeli I

Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.

Ž 119

III

402

Utorok po Desiatej nedeli II

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.

Ž 004

IV

403

Streda po Desiatej nedeli I

Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Ž 099

III

404

Streda po Desiatej nedeli II

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ž 016

IV

LS II, s. 146*

405

Štvrtok po Desiatej nedeli I

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Ž 085

III

406

Štvrtok po Desiatej nedeli II

Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.

Ž 065

IV

407

Piatok po Desiatej nedeli I (a)

Obetu chvály ti, Pane, prinesiem.

Ž 116

III

408

Piatok po Desiatej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 116

III

409

Piatok po Desiatej nedeli II

Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

Ž 027

IV

410

Sobota po Desiatej nedeli I

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

III

LS II, s. 121*

411

Sobota po Desiatej nedeli II

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Ž 016

IV

LS II, s. 180, bez v.7-8

412

Jedenásta nedeľa A

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Ž 100

IA

LS II, s. 070

413

Jedenásta nedeľa B

Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

Ž 092

IB

LS II, s. 124

414

Jedenásta nedeľa C

Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Ž 032

IC

LS II, s. 178

415

Pondelok po Jedenástej nedeli I

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Ž 098

III

LS II, s. 109

416

Pondelok po Jedenástej nedeli II

Pane, všimni si moje vzdychanie.

Ž 005

IV

417

Utorok po Jedenástej nedeli I (a)

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Ž 146

III

LS II, s. 136*

418

Utorok po Jedenástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 146

III

419

Utorok po Jedenástej nedeli II

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Ž 051

IV

LS II, s. 031* al. 032*

420

Streda po Jedenástej nedeli I

Spravodlivý rozdeľuje a dáva.

Ž 112

III

421

Streda po Jedenástej nedeli II

Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Ž 031

IV

422

Štvrtok po Jedenástej nedeli I (a)

Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane.

Ž 111

III

423

Štvrtok po Jedenástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 111

III

424

Štvrtok po Jedenástej nedeli II

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Ž 097

IV

LS II, s. 019*

425

Piatok po Jedenástej nedeli I

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Ž 034

III

426

Piatok po Jedenástej nedeli II

Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.

Ž 132

IV

427

Sobota po Jedenástej nedeli I

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

III

LS II, s. 132*

428

Sobota po Jedenástej nedeli II

Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 089

IV

429

Dvanásta nedeľa A

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Ž 069

IA

LS II, s. 071

430

Dvanásta nedeľa B

Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 107

IB

LS II, s. 125

431

Dvanásta nedeľa C

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Ž 063

IC

LS II, s. 179

432

Pondelok po Dvanástej nedeli I

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Ž 033

III

LS II, s. 187

433

Pondelok po Dvanástej nedeli II

Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.

Ž 060

IV

434

Utorok po Dvanástej nedeli I

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Ž 015

III

LS II, s. 135

435

Utorok po Dvanástej nedeli II

Boh založil svoje mesto naveky.

Ž 048

IV

436

Streda po Dvanástej nedeli I (a)

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Ž 105

III

LS II/c, s. 027

437

Streda po Dvanástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 105

III

438

Streda po Dvanástej nedeli II

Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.

Ž 119

IV

439

Štvrtok po Dvanástej nedeli I

Oslavujme Pána, lebo je dobrý.

Ž 106

III

440

Štvrtok po Dvanástej nedeli II

Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Ž 079

IV

441

Piatok po Dvanástej nedeli I

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

Ž 128

III

442

Piatok po Dvanástej nedeli II

Pane, chcem stále pamätať na teba.

Ž 137

IV

LS II, s. 102

443

Sobota po Dvanástej nedeli I

Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo.

Lk 1

III

444

Sobota po Dvanástej nedeli II

Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov.

Ž 074

IV

445

Trinásta nedeľa A

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Ž 089

IA

LS II, s. 072

446

Trinásta nedeľa B

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Ž 030

IB

LS II, s. 126

447

Trinásta nedeľa C

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Ž 016

IC

LS II, s. 180

448

Pondelok po Trinástej nedeli I

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

III

LS II, s. 065* al. 066*

449

Pondelok po Trinástej nedeli II

Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.

Ž 050

IV

450

Utorok po Trinástej nedeli I

Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu.

Ž 026

III

451

Utorok po Trinástej nedeli II

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Ž 005

IV

452

Streda po Trinástej nedeli I

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Ž 034

III

LS II, s. 198*

453

Streda po Trinástej nedeli II

Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

Ž 050

IV

454

Štvrtok po Trinástej nedeli I (a)

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Ž 116

III

LS II, s. 137

455

Štvrtok po Trinástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 116

III

456

Štvrtok po Trinástej nedeli II

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

Ž 019

IV

457

Piatok po Trinástej nedeli I (a)

Oslavujme Pána, lebo je dobrý.

Ž 106

III

458

Piatok po Trinástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 106

III

459

Piatok po Trinástej nedeli II

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Ž 119

IV

460

Sobota po Trinástej nedeli I (a)

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.

Ž 135

III

461

Sobota po Trinástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 135

III

462

Sobota po Trinástej nedeli II

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Ž 085

IV

463

Štrnásta nedeľa A

Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy.

Ž 145

IA

LS II, s. 073

464

Štrnásta nedeľa B

Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

Ž 123

IB

LS II, s. 127

465

Štrnásta nedeľa C

Jasaj Bohu, celá zem.

Ž 066

IC

LS II, s. 181

466

Pondelok po Štrnástej nedeli I

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Ž 091

III

467

Pondelok po Štrnástej nedeli II

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 145

IV

LS II, s. 065* al. 066*

468

Utorok po Štrnástej nedeli I

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.

Ž 017

III

469

Utorok po Štrnástej nedeli II

My dúfame v teba, Pane, Bože náš.

Ž 115

IV

470

Streda po Štrnástej nedeli I

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Ž 033

III

LS II, s. 033*

471

Streda po Štrnástej nedeli II (a)

Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár.

Ž 105

IV

472

Streda po Štrnástej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 105

IV

473

Štvrtok po Štrnástej nedeli I (a)

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Ž 105

III

LS II/c, s. 018

474

Štvrtok po Štrnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 105

III

475

Štvrtok po Štrnástej nedeli II

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Ž 080

IV

LS II, s. 095, bez v.5-6

476

Piatok po Štrnástej nedeli I

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Ž 037

III

477

Piatok po Štrnástej nedeli II

Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.

Ž 051

IV

478

Sobota po Štrnástej nedeli I

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Ž 105

III

LS II, s. 182*

479

Sobota po Štrnástej nedeli II

Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Ž 093

IV

480

Pätnásta nedeľa A

Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

Ž 065

IA

LS II, s. 074

481

Pätnásta nedeľa B

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ž 085

IB

LS II, s. 128

482

Pätnásta nedeľa C (a)

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Ž 069

IC

LS II, s. 182 al. 183

483

Pätnásta nedeľa C* (b)

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Ž 019

IC

LS II, s. 182 al. 183

484

Pondelok po Pätnástej nedeli I

Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Ž 124

III

485

Pondelok po Pätnástej nedeli II

Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Ž 050

IV

LS II/c, s. 037

486

Utorok po Pätnástej nedeli I

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Ž 069

III

LS II, s. 182*

487

Utorok po Pätnástej nedeli II

Boh založil svoje mesto naveky.

Ž 048

IV

488

Streda po Pätnástej nedeli I

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

III

LS II, s. 155, bez v.7-8

489

Streda po Pätnástej nedeli II

Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Ž 094

IV

490

Štvrtok po Pätnástej nedeli I (a)

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Ž 105

III

LS II/c, s. 027

491

Štvrtok po Pätnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 105

III

492

Štvrtok po Pätnástej nedeli II

Pán z nebies pozerá na našu zem.

Ž 102

IV

493

Piatok po Pätnástej nedeli I (a)

Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.

Ž 116

III

LS II, s. 112

494

Piatok po Pätnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 116

III

495

Piatok po Pätnástej nedeli II

Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby.

Iz 38

IV

496

Sobota po Pätnástej nedeli I (a)

Lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Ž 136

III

497

Sobota po Pätnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 136

III

498

Sobota po Pätnástej nedeli II

Pane, nezabúdaj na úbohých.

Ž 010

IV

499

Šestnásta nedeľa A

Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

Ž 086

IA

LS II, s. 075

500

Šestnásta nedeľa B

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

IB

LS II, s. 129

501

Šestnásta nedeľa C

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Ž 015

IC

LS II, s. 184

502

Pondelok po Šestnástej nedeli I

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Ex 15

III

LS III, s. 032, bez v.8-9

503

Pondelok po Šestnástej nedeli II

Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Ž 050

IV

LS II/c, s. 037

504

Utorok po Šestnástej nedeli I

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Ex 15

III

LS III, s. 032*

505

Utorok po Šestnástej nedeli II

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ž 085

IV

LS II, s. 078*

506

Streda po Šestnástej nedeli I

Pane, daj nám chlieb z neba.

Ž 078

III

LS II, s. 131*

507

Štvrtok po Šestnástej nedeli I

Hoden chvály a vyvýšený naveky.

Dan 3

III

507

Streda po Šestnástej nedeli II

Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Ž 071

IV

LS II, s. 171

509

Štvrtok po Šestnástej nedeli II

Pane, u teba je zdroj života.

Ž 036

IV

510

Piatok po Šestnástej nedeli I

Pane, ty máš slová večného života.

Ž 019

III

LS II, s. 101

511

Piatok po Šestnástej nedeli II

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jer 31

IV

512

Sobota po Šestnástej nedeli I

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Ž 050

III

LS II, s. 069*

513

Sobota po Šestnástej nedeli II

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Ž 084

IV

514

Sedemnásta nedeľa A

Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Ž 119

IA

LS II, s. 076

515

Sedemnásta nedeľa B

Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás

Ž 145

IB

LS II, s. 130

516

Sedemnásta nedeľa C

Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Ž 138

IC

LS II, s. 185

517

Pondelok po Sedemnástej nedeli I (a)

Oslavujte Pána, lebo je dobrý.

Ž 106

III

518

Pondelok po Sedemnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 106

III

519

Pondelok po Sedemnástej nedeli II

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Dt 32

IV

520

Utorok po Sedemnástej nedeli I

Milostivý a milosrdný je Pán.

Ž 103

III

LS II, s. 065* al. 066*

521

Utorok po Sedemnástej nedeli II

Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.

Ž 079

IV

522

Streda po Sedemnástej nedeli I

Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Ž 099

III

523

Streda po Sedemnástej nedeli II

Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.

Ž 059

IV

524

Štvrtok po Sedemnástej nedeli I

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Ž 084

III

525

Štvrtok po Sedemnástej nedeli II (a)

Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha.

Ž 146

IV

526

Štvrtok po Sedemnástej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 146

IV

527

Piatok po Sedemnástej nedeli I

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Ž 081

III

528

Piatok po Sedemnástej nedeli II

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Ž 069

IV

LS II, s. 071*

529

Sobota po Sedemnástej nedeli I

Velebte Pána, všetky národy.

Ž 067

III

LS II, s. 079*

530

Sobota po Sedemnástej nedeli II

V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.

Ž 069

IV

531

Osemnásta nedeľa A

Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás

Ž 145

IA

LS II, s. 077

532

Osemnásta nedeľa B

Pane, daj nám chlieb z neba.

Ž 078

IB

LS II, s. 131

533

Osemnásta nedeľa C

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Ž 090

IC

LS II, s. 186

534

Pondelok po Osemnástej nedeli I

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Ž 081

III

535

Pondelok po Osemnástej nedeli II

Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Ž 119

IV

536

Utorok po Osemnástej nedeli I

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Ž 051

III

LS II, s. 031* al. 032*

537

Utorok po Osemnástej nedeli II

Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.

Ž 102

IV

538

Streda po Osemnástej nedeli I (a)

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Ž 106

III

539

Streda po Osemnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 106

III

540

Streda po Osemnástej nedeli II

Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jer 31

IV

LS II/c, s. 025

541

Štvrtok po Osemnástej nedeli I

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Ž 095

III

LS II, s. 034

542

Štvrtok po Osemnástej nedeli II

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Ž 051

IV

LS II, s. 103*

543

Piatok po Osemnástej nedeli I

Pamätám, Pane, na tvoje skutky.

Ž 077

III

544

Piatok po Osemnástej nedeli II

Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Dt 32

IV

545

Sobota po Osemnástej nedeli I

Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Ž 018

III

LS II, s. 089

546

Sobota po Osemnástej nedeli II

Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

Ž 009

IV

547

Devätnásta nedeľa A

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ž 085

IA

LS II, s. 078

548

Devätnásta nedeľa B

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

IB

LS II, s. 132

549

Devätnásta nedeľa C

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Ž 033

IC

LS II, s. 187

550

Pondelok po Devätnástej nedeli I (a)

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Ž 147

III

LS II, s. 055

551

Pondelok po Devätnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 147

III

552

Pondelok po Devätnástej nedeli II (a)

Plné sú nebo i zem tvojej slávy.

Ž 148

IV

LS II/c, s. 029

553

Pondelok po Devätnástej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 148

IV

554

Utorok po Devätnástej nedeli I

Pán je vodcom svojho verného ľudu.

Dt 32

III

555

Utorok po Devätnástej nedeli II

Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.

Ž 119

IV

556

Streda po Devätnástej nedeli I

Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši.

Ž 066

III

557

Streda po Devätnástej nedeli II

Pánova sláva prevyšuje nebesia.

Ž 113

IV

558

Štvrtok po Devätnástej nedeli I

Aleluja, aleluja, aleluja.

Ž 114

III

559

Štvrtok po Devätnástej nedeli II

Nezabúdajme na Božie diela.

Ž 078

IV

560

Piatok po Devätnástej nedeli I (a)

Lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Ž 136

III

561

Piatok po Devätnástej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 136

III

562

Piatok po Devätnástej nedeli II

Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma.

Iz 12

IV

563

Sobota po Devätnástej nedeli I

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Ž 016

III

LS II, s. 180, bez v.5-6

564

Sobota po Devätnástej nedeli II

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Ž 051

IV

LS II, s. 103*

565

Dvadsiata nedeľa A

Velebte Pána, všetky národy.

Ž 067

IA

LS II, s. 079

566

Dvadsiata nedeľa B

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

IB

LS II, s. 133

567

Dvadsiata nedeľa C

Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Ž 040

IC

LS II, s. 188

568

Pondelok po Dvadsiatej nedeli I

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Ž 106

III

569

Pondelok po Dvadsiatej nedeli II

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Dt 32

IV

570

Utorok po Dvadsiatej nedeli I

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Ž 085

III

571

Utorok po Dvadsiatej nedeli II

Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.

Dt 32

IV

572

Streda po Dvadsiatej nedeli I

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Ž 021

III

573

Streda po Dvadsiatej nedeli II

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ž 023

IV

LS II, s. 035

574

Štvrtok po Dvadsiatej nedeli I

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Ž 040

III

LS II, s. 060*

575

Štvrtok po Dvadsiatej nedeli II

Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení.

Ž 051

IV

576

Piatok po Dvadsiatej nedeli I (a)

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.

Ž 146

III

LS II, s. 136*

577

Piatok po Dvadsiatej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 146

III

578

Piatok po Dvadsiatej nedeli II (a)

Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 107

IV

LS II, s. 125*

579

Piatok po Dvadsiatej nedeli II (b)

Aleluja.

Ž 107

IV

580

Sobota po Dvadsiatej nedeli I

Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.

Ž 128

III

581

Sobota po Dvadsiatej nedeli II

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Ž 085

IV

582

Dvadsiata prvá nedeľa A

Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.

Ž 138

IA

LS II, s. 080

583

Dvadsiata prvá nedeľa B

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Ž 034

IB

LS II, s. 134

584

Dvadsiata prvá nedeľa C

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ž 117

IC

LS II, s. 189

585

Pondelok po Dvadsiatej prvej nedeli I (a)

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Ž 096

III

LS II, s. 169*

586

Pondelok po Dvadsiatej prvej nedeli I (b)

Aleluja.

Ž 096

III

587

Pondelok po Dvadsiatej prvej nedeli II

Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Ž 149

IV

LS II/b, s. 012

588

Utorok po Dvadsiatej prvej nedeli I

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Ž 139

III

589

Utorok po Dvadsiatej prvej nedeli II

Pán príde súdiť všetky národy.

Ž 096

IV

590

Streda po Dvadsiatej prvej nedeli I

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Ž 139

III

591

Streda po Dvadsiatej prvej nedeli II

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Ž 128

IV

LS II, s. 092, bez v.3-4

592

Štvrtok po Dvadsiatej prvej nedeli I

Naplň nás, Pane, svojou milosťou a budeme jasať.

Ž 090

III

593

Štvrtok po Dvadsiatej prvej nedeli II

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Ž 145

IV

LS II, s. 199*

594

Piatok po Dvadsiatej prvej nedeli I

Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Ž 097

III

LS II, s. 019*

595

Piatok po Dvadsiatej prvej nedeli II

Milosti Pánovej plná je zem.

Ž 033

IV

LS II/c, s. 014

596

Sobota po Dvadsiatej prvej nedeli I

Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

Ž 098

III

LS II, s. 201*

597