NOVÁ TVORBA - NOTOVÝ MATERIÁL

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2014

 

 

Ad maiorem Dei gloriam PDF

Aj mňa si vyvoľ

PDF

Aleluja ... Ó bratia

PDF

Aleluja ... Pánov Duch

PDF

Ani márnotratných (1)

PDF

Ani márnotratných (2)

PDF

Betlehemské deti PDF

Blahoslaviť ma budú (1)

PDF

Blahoslaviť ma budú (2)

PDF

Blízko je Pán, blízko sŕdc (1)

PDF

Blízko je Pán, blízko sŕdc (2)

PDF

Blízko si, Pane (1)

PDF

Blízko si, Pane (2) PDF
Blízko si, Pane (3) PDF

Boh prebýval (1)

PDF

Boh prebýval (2) PDF

Bože môj, z celého srdca

PDF

Bože, dal si nám chlieb

PDF

Bože, ty si večná pravda

PDF

Bože, vymôž mi právo (1)

PDF

Bože, vymôž mi právo (2)

PDF

Božie kráľovstvo

PDF

Budem oslavovať

PDF

Ctime túto sviatosť PDF

Daj mi, Pane (Prosebná)

PDF

Daruje nám Boh (1)

PDF

Daruje nám Boh (2)

PDF

Deus caritas est

PDF

Dieťa sa nám narodilo (1)

PDF

Dieťa sa nám narodilo (2) PDF

Dnes sa dozviete (1)

PDF

Dnes sa dozviete (2) PDF
Dobrý pastier PDF

Doprostred nás

PDF  MP3

Dovoľ mi šťastím plakať

PDF

Dôverujem ti, Bože môj PDF
Dôverujeme ti, Pane PDF
Duch Pána napĺňa PDF
Duše spravodlivých PDF

Dušu dvíham (1a)

PDF

Dušu dvíham (1b)

PDF

Dušu dvíham (2)

PDF

Dušu dvíham (3)

PDF

Dušu dvíham (4) PDF

Hľa, Panna porodí Božieho syna

PDF

Hľa, Panna porodí syna

PDF

Hľa, Pán príde (1) PDF
Hľa, Pán príde (2) PDF
Hľa, Pán tvorí niečo nové PDF

Hľa, prichádza Kristus (1)

PDF

Hľa, prichádza Kristus (2)

PDF

Hľa, prichádza Pán, náš Kráľ PDF
Hľa, prichádza Svätý PDF
Hľadajme slávu v kríži (2) PDF

Hneď zrána

PDF

Hoc ťa nevidíme

PDF

Hviezdou oznámil

PDF

Chlapček sa nám narodil PDF

Chlebom pre dušu

PDF

Choďte do celého sveta PDF

Chváľ, duša moja, Pána

PDF

Chvála ti a sláva, Pane

PDF

Ja som dobrý pastier

PDF  MP3

Ja som Pán

PDF

Ja som s vami

PDF

Ja som vinič

PDF

Ja som vzkriesenie

PDF

Ja som živý chlieb

PDF

Jasaj na chválu

PDF

Jeho hviezda

PDF

Ježišu, láska vznešená

PDF

K tebe sa utiekame

PDF

K tebe, Pane ... príď

PDF

K tebe, Pane ... tebe dôverujem (1) PDF
K tebe, Pane ... tebe dôverujem (2) PDF
Kde je láska / Ubi caritas (3) PDF

Keď budú všetci

PDF

Keď hriech sa vkradne

PDF

Keď kameňovali Štefana PDF

Keď ku mne zavolá

PDF

Keď sa Boh nevládnym PDF

Keď sa všetko pohrúžilo (1)

PDF

Keď sa všetko pohrúžilo (2)

PDF

Keď si prijal

PDF  MP3

Keď, Ježiš drahý, spomínam

PDF

Keď, Ježiš sladký, spomínam

PDF

Kráčam, Pane (1)

PDF

Kráčam, Pane (2)

PDF

Kráľ slávy PDF
Kráľom je Hospodin PDF

Kriste, náš pokoj

PDF

Kristovi bolo treba trpieť

PDF

Kristus Pán (1)

PDF

Kristus Pán (2)

PDF

Kristus trpel za vás

PDF

Kristus, svetlo sveta PDF

Kto chce ísť za mnou

PDF

Kto je moje telo

PDF  MP3

Kto o zákone (2) PDF
Kto sa ti, Pane PDF

Láska je vždy tá istá (1)

PDF

Láska je vždy tá istá (2)

PDF

Len v tajomstve ticha

PDF

Ľúto ti bolo človeka

PDF

Mária, Panna bolestná

PDF

Matka Božia Nitrianska PDF

Matka naša

PDF

Milostivý si, Pane PDF
Miluješ, Pán môj, spravodlivosť PDF

Moje srdce

PDF

Mužovia galilejskí PDF

Na stretnutie s Kristom

PDF

Na zemi sa človek sýti

PDF

Nad vodami (1) PDF
Nad vodami (2) PDF

Napĺňa nás nádej

PDF

Narodil sa človek PDF
Náš Pán prebýva v nás PDF

Naše dary

PDF

Naše srdcia (1) PDF
Naše srdcia (2) PDF

Nebesia rozprávajú

PDF

Nebesia, roste z výsosti PDF

Nech vám Pán zošle pomoc

PDF

Nevinné deti PDF

Ó Bože, skloň sa k nám / Attende Domine

PDF

Ó krásne svetlá otčiny (1)

PDF

Ó krásne svetlá otčiny (2) PDF

Ó nesmierna milosť

PDF

Ó zdroj večného svetla PDF
Obnovme sa (2) PDF

Ochraňuj, Pane

PDF

Oslavovať budem

PDF

Otče svätý

PDF

Otče, ty vieš

PDF

Otče, veď nás PDF

Otvor aj nám

PDF

Otvor náruč (1)

PDF

Otvor náruč (2)

PDF

Oživ nás

PDF

Oživ naše srdce

PDF

Pán dá požehnanie

PDF

Pán je Boh (1)

PDF

Pán je Boh (2)

PDF  MP3

Pán je Boh (3)

PDF

Pán je nadovšetko

PDF

Pán je svetlo národov (1)

PDF

Pán je svetlo národov (2)

PDF

Pán je svetlo národov (3)

PDF

Pán Ježiš hovorí, toto je moje telo PDF

Pán Ježiš je večná láska

PDF

Pán požehná

PDF

Pán príde v jase PDF
Pán príde, isto nesklame PDF

Pána chcem velebiť

PDF

Pane Ježišu, ty môžeš

PDF

Pane, Bože môj

PDF

Pane, budem ťa velebiť

PDF

Pane, pošli Baránka

PDF

Pane, vezmi nás na výšinu PDF

Pánova dobrota

PDF  MP3

Pánovo milosrdenstvo

PDF

Peruťami svojimi PDF
Plesaj hlasno PDF

Po láske túžim

PDF

Poďme ako pastieri PDF

Pokoj vám zanechávam

PDF

Postav zo mňa svoj chrám

PDF

Poteším sa

PDF

Pozdravujeme ťa

PDF

Požehnaj nás PDF
Požehnaná si, Panna Mária PDF
Požehnaný na nebeskej oblohe PDF
Požehnaný, ktorý prichádza PDF

Pre svoju nesmiernu lásku

PDF

Prebuď sa

PDF

Predo mnou nebol

PDF

Predrahý Kriste

PDF

Pri Baránkovej večeri PDF
Prichádza Pán PDF
Príď, Duchu Svätý tvorivý PDF

Príď, Kriste, príď (1)

PDF  MP3

Príď, Kriste, príď (2)

PDF 

Príď, Pane PDF
Príde Kristus, náš Kráľ PDF

Prinášame svoje dary

PDF

Priniesli Ježiša

PDF

Pripravte cestu Pánovi (1)

PDF  MP3

Pripravte cestu Pánovi (2)

PDF 

Raduj sa a zaplesaj

PDF

Raduj sa a veseľ

PDF

Raduj sa, Jeruzalem (1)

PDF

Raduj sa, Jeruzalem (2)

PDF

Raduj sa, Jeruzalem (3)

PDF

Radujem sa

PDF

Radujem sa, Pane stále

PDF

Radujme sa všetci (1) PDF
Radujme sa všetci (2) PDF
Radujte sa, nebesia PDF

Radujte sa neprestajne (1)

PDF

Radujte sa neprestajne (2)

PDF

Radujte sa neprestajne (3)

PDF

Radujte sa neprestajne (4) PDF

Radujže sa, Panna čistá

PDF

Rodina je nádej

PDF

Roste, roste (1)

PDF

Roste, roste (2) PDF
Roste, roste nebesia PDF

Rozdávaš sa (1)

PDF

Rozdávaš sa (2)

PDF

Roztvor nebesia

PDF

Rozumní sa budú skvieť

PDF

Skúste a presvedčte sa PDF
Skúste a presvedčte sa ... šťastný človek PDF

Slávny si, Bože

PDF

Slovo sa telom stalo (1) PDF
Slovo sa telom stalo (2) PDF

Som vtáča

PDF

Spása prevraví

PDF

Spievajme Panne PDF

Spievajte Pánovi pieseň novú

PDF

Spolieham sa na teba PDF
Spravodlivý sťa palma zakvitne PDF
Stála Matka (3) PDF
Ste mojimi priateľmi PDF
Stíšme sa v Božom slove PDF
Stvoriteľ dobrý PDF

Stvoriteľ sveta

PDF

Sväté meno Pánovo

PDF

Svetlo dnes žiari PDF

Syn môj, treba sa radovať

PDF

Šťastná si PDF

Temnotu ožiaril (1)

PDF

Temnotu ožiaril (2)

PDF

Tešme sa v nádeji PDF

Tešte sa, nebesia (1)

PDF

Tešte sa, nebesia (2) PDF
To svetlo, čo žiari slávne PDF

Toto je môj milovaný syn

PDF

Tvoje narodenie, Panna PDF

Tvoje slovo

PDF

Tvoje sú nebesia PDF

U prorokov (1)

PDF

U prorokov (2)

PDF

Učeníci poznali Pána

PDF

Ústa vyprahnuté

PDF

Utíš mi bolesť (1)

PDF

Utíš mi bolesť (2)

PDF

Útulný kríž

PDF

Už zora jasá PDF

V Duchu Svätom

PDF

V láske máš

PDF

V srdci mi znejú

PDF

Vďaka ti, Pane

PDF

Večný Bože

PDF

Večný Pán sveta

PDF

Velebí moja duša Hospodina PDF

Velebí moja duša Pána

PDF

Velebíme ťa, Bože

PDF

Veseľte sa, nebesia

PDF

Videli sme jeho hviezdu

PDF  MP3

Vidíme v Božom zrkadle (Božie zrkadlo) PDF

Vinič a klas

PDF

Vo mne je milosť

PDF

Voláme dnes

PDF

Vstal som z mŕtvych PDF

Vstanem, pôjdem

PDF

Všetci boli naplnení

PDF

Všetci králi zeme (1)

PDF  MP3

Všetci králi zeme (2)

PDF

Všetko, čo žije

PDF

Vy ste chrámom Božím PDF

Vzdávame ti vďaky (Didaché)

PDF

Vznešený je Boh PDF
Vznešený Tvorca PDF

Z hviezdy vyšlo slnko

PDF 

Z krutej púšte

PDF  MP3

Z oslávenia svätých

PDF

Z tvojho boku

PDF

Za Krista zomrel

PDF

Zajasajte v šírom svete

PDF

Zaradoval som sa (Hymnus Kristovi Pánovi)

PDF

Zatiahni, Pane

PDF

Zdrav' buď, pravé telo

PDF

Zdravas', Mária PDF
Zdravas', Matka PDF

Zdravas', svätá Matka

PDF

Zdvihnite brány PDF
Zdvihnite, brány, svoje hlavice PDF

Zhromaždi nás

PDF

Znie vďaky hlas

PDF

Znovu ti dávam

PDF  MP3

Zodvihnite, brány, svoje hlavice

PDF

Zostaň s nami

PDF

Zošli na nás

PDF

Zvelebujte Pána (1)

PDF

Zvelebujte Pána (2)

PDF

 

 

 

 

 

 

 

SEO