Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Výzva ku kresťanským odborníkom v oblasti umenia 
Výzva ku kresťanským umelcom 

 

Kontakty

E-mail: spevnik(at)spevnik.sk

Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS 
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Pedagogická fakulta KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok 

 

Osveta, medializácia

Verejnosť má možnosť byť informovaná o priebehu a príprave prác na novom LS. Záleží nám na tom, aby veriaci ľud mohol s túžbou očakávať a rovnako vlastnými pripomienkami sa podieľať na tvorivej príprave a výbere nových spevov pre LS. Medializácia rozvoja liturgickej hudby na Slovensku a prác na LS sa uskutočňuje prostredníctvom 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com