Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Liturgický spevník – príručka pre ľud

LS má ponúkať hodnoty duchovnej hudby ako liturgického konania. Liturgia je dielom Krista kňaza a súčasne je vyvrcholením činnosti Cirkvi – prameňom, z ktorého prúdi jej sila. Liturgický spev a rovnako aj posvätné ticho má teda charakterizovať:

  • posvätnosť, 
  • správnosť foriem, 
  • s cieľom oslavy Boha a posvätenia veriacich. 

Príručka pre ľud bude vlastný Liturgický spevník vreckového formátu pre veriacich. Obsahom príručky majú byť (okrem textovej modlitebnej časti) notované nápevy najmä

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com