Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Výzva ku kresťanským umelcom

Predseda Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS vyzýva kresťanských básnikov, textárov a skladateľov na vytvorenie vynikajúcich spevov do nového celoslovenského Liturgického spevníka, vhodných ako úvodný spev omše, spev na prinášanie obetných darov, spev na prijímanie a ďakovný chválospev po prijímaní. 

Podmienkou zaradenia do spevníka je: 

  • vystihnutie myšlienky danej nedele a slávenia, jeho spirituality a výrazu; 
  • vysoká umelecká hodnota; 
  • technická prístupnosť; 
  • predpoklad, aby spev vyvolal u spievajúcich alebo počúvajúcich silný náboženský zážitok.

Odporúčané formy:

  1. zhudobnenie textu predpísanej antifóny podľa Rímskeho misála alebo Graduale Romanum; 
  2. vytvorenie nového básnického textu na motívy antifón; 
  3. vytvorenie novej chrámovej piesne, alebo textu pre novú pieseň; 
  4. doplnenie priliehavej piesne JKS o nové slohy na predpísanú myšlienku; 
  5. adaptácia vhodnej historickej piesne pre súčasnú liturgiu.

V prípade potreby zariadi redakcia LS kvalitné zhudobnenie nových básnických textov (so súhlasom autorov).

Návrhy do súťaže vyhodnotí komisia odborníkov viacerých špecializácií. Môžete ich posielať na adresu:

Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS 
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Klčov 27
053 02 Klčov

Komentár k Výzve ku kresťanským umelcom

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2018

 

 

 

 


__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com