Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Úvodný spev – introit 

Otvára celú liturgiu, upevňuje jednotu zhromaždeného veriaceho ľudu a uvádza myseľ veriacich do tajomstva liturgického obdobia alebo slávnosti. Takto sprevádza prichádzajúceho kňaza s asistenciou k oltáru. Introitom sa učíme usporiadať myšlienky i city, nájsť hlavnú tému slávenia a vytvoriť správny postoj pre vnútornú komunikáciu.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com