Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

 

Príprava kompletného Liturgického spevníka je hlavnou úlohou Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS, ktorá od roku 2001 do roku 2015 pracovala pod vedením spišského pomocného biskupa J. E. Mons. Dr. Andreja Imricha. Od roku 2017 pracuje pod vedením košického pomocného biskupa J. E. Mons. doc. Mareka Forgáča, PhD. Práca v oblasti liturgie a posvätného liturgického spevu má na Slovensku záväzné smernice v Pastoračnom a evanjelizačnom pláne KBS.

LS nemôže byť dielom jednotlivca, ale širokého tímu odborných spolupracovníkov a inštitúcií. Od roku 1990 médiá uverejňovali výzvy k spolupráci. Je naším želaním, aby to bolo dielo výnimočné, ktoré by svedčilo nielen o invencii a majstrovstve jednotlivcov, ale aj o schopnostiach súčasnej generácie.

Kontakt na redakciu LS: spevnik@spevnik.sk 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 

 

 


__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com