Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Internet

Centrom sústredenia všetkých informácii o Liturgickom spevníku, ako aj notového materiálu a zvukových ukážok je webstránka www.spevnik.sk

Otázky, návrhy a poznámky k LS môžete poslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: spevnik@spevnik.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com