Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Rozhlas a televízia 

V súvislosti s LS sa realizovalo niekoľko rozhlasových relácií na Rádiu Devín a Rádiu Lumen. Podobne Slovenská televízia odvysielala niekoľko videodokumentov:

  • Žalmy – lyrika tisícročí
  • Veľké jubileum, cyklus, STV, 1999
  • Jednotný katolícky spevník, STV, 1995
  • Gregoriánsky chorál na Slovensku, STV, 1993 – 1994
  • Hudba v liturgickej obnove, cyklus Kultúra a náboženstvo, STV, 1998
  • Filozofia hudby, STV, 1996

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com