Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Omšové próprium (proprium missae)

Predstavuje ho celá bohoslužba slova a tzv. predsednícke modlitby, niekedy aj prefácia. Spevy própria sú menlivé prvky omše, ku ktorým sa radia:

  • medzispevy, 
  • procesiové spevy, 
  • modlitba veriacich, 
  • ďakovný chválospev po prijímaní.

Publikovaná je zatiaľ len časť z nich. Nápevy na medzispevy sú v Liturgickom spevníku II a nápevy na modlitbu veriacich v Liturgickom spevníku I. Liturgický spevník III obsahuje medzispevy a procesiové spevy Svätého týždňa a Veľkej noci.

Procesiové spevy a ďakovné chválospevy po prijímaní sú v súčasnosti predmetom tvorby, úprav a overovania v praxi. Ide o najrozsiahlejšiu kapitolu v súbore omšových spevov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 


__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com