Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Tlač a publikácie

 

ADORAMUS TE, časopis o duchovnej hudbe

– jediný slovenský časopis o duchovnej hudbe (založený r. 1995, do r. 1997 pod názvom ADOREMUS) sa stal fórom pre styk s verejnosťou. Vydáva ho Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS v spolupráci s Ústavom hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby PF KU v Ružomberku. Časopis okrem iného uverejňuje odborné články súvisiace s prípravou LS. Obsahuje notovú prílohu, ktorá je priestorom pre novú tvorbu ašpirujúcu na zaradenie do LS. Vychádza štvrťročne. Cena jedného čísla: € 2.00, ročné predplatné: € 8.00. ISSN 1335-3292.

Adresa redakcie:

Redakcia Adoramus Te
Ústav hudobného umenia PF KU
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
E-mail: rastislav.adamko(at)ku.sk
Tel./fax: +421 44 4320961
Mobil: +421 908 619482

Distribúcia a prijímanie objednávok:

Liturgická komisia Spišskej diecézy
053 02 Klčov, č. 27
E-mail: sestry.klcov(at)stonline.sk 
Tel.: +421 53 4592496 
Fax: +421 53 4599138
Mobil: +421 905 494370 

Finančné príspevky na časopis možno zasielať na č. účtu: 0520375906/0900, Slovenská sporiteľňa Levoča

Staršie čísla časopisu (full text):

Adoremus 0/1995 PDF
Adoremus 1/1995 PDF
Adoremus 2/1995 PDF
Adoremus 1/1996 PDF
Adoremus 2/1996 PDF
Adoremus 3/1996 PDF
Adoremus 4/1996 PDF
Adoremus 1/1997 PDF
Adoremus 2/1997 PDF
Adoremus 3/1997 PDF
Adoremus 4
/1997 nevyšlo

Adoramus Te 1/1998 PDF
Adoramus Te 2/1998 PDF
Adoramus Te 3/1998 PDF
Adoramus Te 4/1998 PDF
Adoramus Te 1/1999 PDF
Adoramus Te 2/1999 PDF
Adoramus Te 3/1999 PDF
Adoramus Te 4/1999 PDF
Adoramus Te 1/2000 PDF
Adoramus Te 2/2000 PDF
Adoramus Te 3/2000 PDF
Adoramus Te 4/2000 PDF
Adoramus Te 1/2001 PDF
Adoramus Te 2/2001 PDF
Adoramus Te 3/2001 PDF
Adoramus Te 4/2001 PDF
Adoramus Te 1/2002 PDF
Adoramus Te 2/2002 PDF
Adoramus Te 3/2002 PDF
Adoramus Te 4/2002 PDF
Adoramus Te 1/2003 PDF
Adoramus Te 2/2003 PDF
Adoramus Te 3/2003 PDF
Adoramus Te 4/2003 PDF
Adoramus Te 1/2004 PDF
Adoramus Te 2/2004 PDF
Adoramus Te 3/2004 PDF
Adoramus Te 4/2004 PDF
Adoramus Te 1/2005 PDF
Adoramus Te 2/2005 PDF
Adoramus Te 3/2005 PDF
Adoramus Te 4/2005 PDF
Adoramus Te 1/2006 PDF
Adoramus Te 2/2006 PDF
Adoramus Te 3/2006 PDF
Adoramus Te 4/2006 PDF
Adoramus Te 1/2007 PDF
Adoramus Te 2/2007 PDF
Adoramus Te 3/2007 PDF
Adoramus Te 4/2007 PDF
Adoramus Te 1/2008 PDF
Adoramus Te 2/2008 PDF
Adoramus Te 3/2008 PDF
Adoramus Te 4/2008 PDF
Adoramus Te 1/2009 PDF
Adoramus Te 2/2009 PDF
Adoramus Te 3/2009 PDF
Adoramus Te 4/2009 PDF
Adoramus Te 1/2010 PDF
Adoramus Te 2/2010 PDF
Adoramus Te 3/2010 PDF
Adoramus Te 4/2010 PDF
Adoramus Te 1/2011 PDF
Adoramus Te 2/2011 PDF
Adoramus Te 3/2011 PDF
Adoramus Te 4/2011 PDF
Adoramus Te 1/2012 PDF
Adoramus Te 2/2012 PDF
Adoramus Te 3/2012 PDF
Adoramus Te 4/2012 PDF
Adoramus Te 1/2013 PDF
Adoramus Te 2/2013 PDF
Adoramus Te 3/2013 PDF
Adoramus Te 4/2013 PDF

 

Ďalšie publikácie 

Boli publikované viaceré štúdie a monografie s problematikou liturgie a liturgického spevu, súvisiacou s Liturgickým spevníkom.

(výber v chronologickom poradí)

Konečný, Anton: Problematika slovenského liturgického spevníka. Košice : Kňazský seminár, 1997.

Pokludová-Adamková, Júlia: Jednotný katolícky spevník v premenách času. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 1998, 234 s.

Slovenská liturgická komisia: Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV et ASCO, 1999, 123 s.

Elschek, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Zborník. Edícia Musicologica Slovaca et Europaea XX-XXI. Bratislava : Veda, 2000, 292 s.

Lexmann, Juraj: Liturgický spevník pre tretie tisícročie. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2000, 152 s.

Konečný, Anton: Liturgický zmysel omšových spevov. Košice : Vienala, 2000, 273 s.

Augé, Matias: Liturgická spiritualita. Trnava: Dobrá kniha, 2001, 131 s.

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2002, 140 s. PDF

Zeleiová, Jaroslava (ed.): Jednotný katolícky spevník a obnovená liturgia. Zborník. Ružomberok : Katolícka univerzita; Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2002.

Podpera, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii. Zborník. Edícia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006.

Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007.

Konečný, Anton: Verzikuly v novej tvorbe omšových spevov. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007. 119 s.

Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com