Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Spev na prípravu obetných darov – offertorium 

Má plnšie pripravovať veriacich na slávenie Eucharistie. Počas obetného sprievodu sa obvykle spieva vhodná pieseň a to aspoň dovtedy, kým sa dary nepoložia na oltár. Obsahom spevu je úkon obetovania alebo hlavná myšlienka sviatku. Keďže obetovanie je darovanie z lásky, vzťahuje sa aj na nás samých, aby sme sa zo dňa na deň zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou navzájom.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com