Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Nová tvorba

Pri príležitosti zostavovania Liturgického spevníka vznikajú nové spevy, najmä vo forme antifón s príslušnými žalmami a strofických piesní.

 

Antifóny

Antifóna je krátky útvar v rozsahu jednej až dvoch viet, textovo čerpajúci prevažne zo Svätého Písma. Spieva ju celé zhromaždenie a vkladá ju ako refrén medzi verše žalmu, ktoré spieva kantor alebo skupina spevákov. Táto forma prednesu bola typická pre procesiové spevy (na úvod, na prípravu obetných darov a na prijímanie). Antifóny s príslušnými veršami žalmov predstavujú najpestrejšiu i najbohatšiu časť repertoára gregoriánskeho chorálu.

 

Piesne

Chrámová pieseň je vytvorená pre znenie v kostoloch. Je hudbou duchovnou, pretože je zameraná na Božie veci. Text novej chrámovej piesne má byť čo najviac blízky textu biblickému a liturgickému. Melódia a výraz má smerovať k nábožnosti. Hudobná forma má byť esteticky hodnotná a podľa všeobecne platných umeleckých kritérií správne tvarovaná.

 

Noty a zvukové ukážky

Aktuálny zoznam novej tvorby na stiahnutie

Ide o spevy, ktoré doposiaľ neboli publikované v oficiálnych liturgických príručkách a spevníkoch. Sú zoradené abecedne. Ich liturgické využitie by malo byť najpresnejšie opísané v Direktóriu pre kantorov; v niektorých prípadoch je širšie než sa uvádza v konkrétnom notovom materiáli.

Ďalšie spevy už boli publikované v týchto liturgických príručkách a spevníkoch:

- Benedikcionál
- Liturgický spevník III: spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc.
- Pohrebné obrady. Trnava : SSV, 2008.
- Antifóny a duchovné piesne. Autor: Stanislav Šurin. Trnava : SSV, 2011.
          + verzia pre účastníkov liturgie, formát A5

 

Vaše hodnotenie

Vyskúšajte nové spevy s chrámovým zborom a zhromaždením.
Ako hodnotíte text, melódiu, sprievod, spievateľnosť pre spevákov, pre ľud?
Aké boli reakcie veriacich po ich uvedení?
Pripomienky a návrhy k jednotlivým spevom radi prijmeme na adrese spevnik@spevnik.sk.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 14. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com