Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)
Liturgický spevník I: základné pojmy liturgickej hudby, základné omšové spevy. Typis Polyglottis Vaticanis pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1990. 184 s.

 

Z Predhovoru k 1. vydaniu (1990)

Druhý vatikánsky koncil je v oblasti liturgického spevu medzníkom veľkého historického významu: zvýšila sa aktívna účasť veriacich na liturgii – teda aj na liturgickom speve; do liturgie sa zaviedli národné spisovné jazyky; ľudový spev sa za istých podmienok povýšil na liturgický spev a začal sa klásť dôraz na národné tradície. Tak vznikla historicky unikátna situácia: jednotlivé národy alebo jazykové skupiny národov si začali budovať svoj národný liturgický spev. Je to začiatok novej epochy v dejinách liturgie.

V prvých pokoncilových rokoch hľadania, teoretického skúmania problematiky a pokusnej tvorby vydávali sa narýchlo príručky pre okamžitú službu liturgickej praxi. U nás túto úlohu splnili Liturgické nápevy (SSV 1967), ktoré – hoci boli mienené ako provizórium – podstatne usmernili slovenský liturgický spev aj jeho ďalší vývin.

V súčasnosti sa už všeobecne vydávajú prvé koncipované práce trvalejšieho významu. Dôležitou knihou tohto druhu je u nás Rímsky misál z roku 1980 s uceleným súborom kňazských spevov. Základné omšové spevy tvoria hudobný pendant k misálu: obsahujú pravidelné stabilné spevy zhromaždenia s pomocnou úlohou kantora-predspeváka alebo zboru, hudobné modely pre úlohu diakona, lektora a žalmistu a rad bežných omšových odpovedí a zvolaní ľudu. Sú to všetko nápevy vytvorené na úradné liturgické texty – teda texty liturgicky záväzné, z väčšej časti texty celocirkevne a liturgicky povinné.

 

Inštruktívne zvukové nahrávky

Zvolanie po premenení, 1. formula MP3
Zvolanie po premenení, 2. formula (v spevníku je chyba, slovo "toh-to" treba spievať na tónoch g-a ako je na nahrávke) MP3
Zvolanie po premenení, 3. formula MP3

č. 611 Krédo I - pastierske, celoslovensky záväzný nápev MP3
č. 612 Krédo II - deklamované MP3
č. 613 Apoštolské vyznanie viery I - jednoduché MP3
č. 614 Apoštolské vyznanie viery II - slávnostné MP3
č. 621 Sanktus I, celoslovensky záväzný nápev MP3
č. 624 Sanktus IV - prešovské MP3
č. 625 Sanktus V - pastierske kvintované MP3
č. 626 Sanktus VI - bratislavské MP3
č. 627 Sanktus VII - lýdické MP3
č. 628 Sanktus VIII MP3
č. 629 Sanktus IX - slávnostné MP3
č. 633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky MP3
č. 634 Modlitba Pána - nápev II, bratislavský MP3
č. 635 Modlitba Pána - nápev III, mozarabský MP3
č. 636 Modlitba Pána - nápev IV, slávnostný MP3
č. 637 Modlitba Pána - nápev V, prešovský MP3
č. 644 Zostava I - základná, Kyrie A, celoslovensky záväzný nápev MP3
č. 645, Zostava I - základná, Glória A, celoslovensky záväzný nápev MP3
č. 646, Zostava I - základná, Kyrie B MP3
č. 648, Zostava I - základná, Glória B, celoslovensky záväzný nápev za účasti zboru MP3
č. 650, Zostava I - základná, Agnus A, celoslovensky záväzný nápev MP3
č. 653, Zostava II - gregoriánska, Kyrie B MP3
č. 654, Zostava II - gregoriánska, Glória MP3
č. 656, Zostava II - gregoriánska, Agnus B MP3
č. 657, Zostava III - „Suscipe Domine“, Kyrie A MP3
č. 658, Zostava III - „Suscipe Domine“, Glória A MP3
č. 659, Zostava III - „Suscipe Domine“, Kyrie B MP3
č. 660, Zostava III - „Suscipe Domine“, Glória MP3
č. 661, Zostava III - „Suscipe Domine“), Agnus MP3
č. 662, Zostava IV - východná, Kyrie A MP3
č. 669, Zostava VII - jednoduchá, Kyrie MP3
č. 670, Zostava VII - jednoduchá, Glória MP3
č. 681, Adventná zostava, Kyrie MP3
č. 682, Adventná zostava, Agnus MP3
č. 686, Vianočná zostava, Kyrie A MP3
č. 687, Vianočná zostava, Kyrie B MP3
č. 688, Vianočná zostava, Glória MP3
č. 690, Vianočná zostava, Agnus MP3
č. 696, Pôstna zostava, Kyrie MP3
č. 698, Pôstna zostava, Agnus MP3
č. 701, Veľkonočná zostava, Kyrie MP3
č. 702, Veľkonočná zostava, Glória MP3
č. 703, Veľkonočná zostava, Agnus MP3
č. 716, Zádušná zostava, Kyrie MP3
č. 717, Zádušná zostava, Agnus MP3
č. 734, Jozefova radostná zostava, Kyrie MP3
č. 737, Jozefova radostná zostava, Agnus MP3
č. 741, Zostava „Jubilate Deo“, Kyrie A, za účasti mládeže MP3
č. 743, Zostava „Jubilate Deo“, Glória, za účasti mládeže MP3
č. 744, Zostava „Jubilate Deo“, Sanktus, za účasti mládeže MP3
č. 745, Zostava „Jubilate Deo“, Agnus A, za účasti mládeže MP3
č. 747, Alžbetina zostava, Kyrie A, za účasti detí MP3
č. 748, Alžbetina zostava, Kyrie B, za účasti detí MP3
č. 749, Alžbetina zostava, Glória A, za účasti detí MP3
č. 750, Alžbetina zostava, Glória B, za účasti detí MP3
č. 751, Alžbetina zostava, Prvá eucharistická modlitba, za účasti detí MP3
č. 752, Alžbetina zostava, Druhá eucharistická modlitba, za účasti detí MP3
č. 753, Alžbetina zostava, Sanktus, za účasti detí MP3
č. 755, Alžbetina zostava, Agnus A, za účasti detí MP3
č. 756, Alžbetina zostava, Agnus B, za účasti detí MP3
č. 757, Podhalanské Sanktus, MP3
 

Tieto nahrávky vyšli roku 1992 na mg. kazete pod názvom Omšové spevy 2.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2018

 

 

 

 


 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com