Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Koncepcia Liturgického spevníka

Konečnou snahou pri príprave LS je jednotný liturgický spev zhromaždených veriacich. Kompletný LS by mal obsahovať stabilné omšové spevy (tzv. omšové ordinárium), menlivé spevy (tzv. omšové próprium), spevy pri vysluhovaní sviatostí a pri osobitných príležitostiach. Výsledkom doterajšej práce sú tieto existujúce zväzky LS:

Zavŕšením viaczväzkového diela LS má byť notovaný spevník pre ľud vreckového formátu. Okrem neho majú byť vydané knihy organových sprievodov a potrebné príručky s poučeniami a vysvetleniami.

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com