Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Omšová liturgia a hudba

Keď sa ľudia zhromaždia v Ježišovom mene, aby slávili a sprítomnili si tajomstvo svojej viery, uskutočňuje sa verejná úradná služba Cirkvi – bohoslužba, t. j. liturgia, ako dielo Krista kňaza a jeho Tela Cirkvi. V liturgii svätej omše sa sviatostne obnovuje Kristova obeta kríža. Je zároveň obetou chvály, vďaky, zmierenia a zadosťučinenia. V 20. storočí, vďaka Koncilu, kresťanské spoločenstvo v spôsobe slávenia sviatostí, najmä Eucharistie, vzrástlo. Tá je prameňom i vrcholom všetkého kresťanského konania.

Spev a hudba sú priamo liturgickým činom alebo sprevádzajú hlavnú liturgickú činnosť. Spev je modlitbou celého zhromaždenia. Spievané slovo podporuje jednomyseľnosť veriacich, slúži k ich posväteniu pri vrúcnej oslave Boha. 

Posvätné ticho

Ako prirodzený kontrast ku zvukovému liturgickému konaniu Koncil predpisuje v častiach omše posvätné ticho – mlčanie, počas ktorého sa veriaci hlbšie vnárajú do sláveného tajomstva.

Štruktúra sv. omše

Svätá omša sa skladá z dvoch základných častí – z liturgie slova a liturgie obety – orámcovaných úvodnými obradmi a záverečnými obradmi.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2018

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com