Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)
Pojmom procesiové spevy sa označujú:

Ich úlohou je teda sprevádzať procesiu – sprievod kňaza pri úvodnom vstupe k oltáru, sprievod ľudu, ktorý prináša obetné dary a sprievod veriacich, ktorí pristupujú k prijímaniu. Liturgickým zmyslom procesiových spevov je textové a hudobné stvárnenie hlavnej myšlienky a spirituality daného slávenia. 

Procesiové spevy zatiaľ spievame poväčšine z JKS (z r. 1937). Výber piesní JKS pre nový Liturgický spevník sa starostlivo pripravuje podľa textových, liturgických a hudobných kritérií a podľa ľudovej obľúbenosti jednotlivých piesní. 

Zámerom liturgickej obnovy je, aby liturgia bola jednotne prepojená, teda aby omšové spevy nadväzovali na bohoslužbu Slova, ktoré sa stáva Telom (Jn 1, 14).

V tomto duchu vzniklo Direktórium pre kantorov (DPK) s návrhom vhodných spevov - piesní, hymnov, antifón, ale aj zborových skladieb - na konkrétne liturgické slávenia. DPK zostavené na základe analýzy liturgických textov nahrádza doterajšiu tabuľku na konci direktória, ktoré každoročne vydáva Spolok sv. Vojtecha.

 

Hudobné formy procesiových spevov 

Liturgický spevník má ponúkať dva druhy procesiových spevov: strofickú chrámovú pieseň (zväčša z JKS, prípadne z novej tvorby) a antifónu so žalmom alebo bez žalmu.

Tradičné chrámové piesne 
Nové chrámové piesne 
Antifóny
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2018

 

 
 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com