Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Spev na prijímanie – communio 

Kým kňaz a veriaci prijímajú telo Kristovo, spieva sa spev na prijímanie. Má vyjadrovať odpoveď a vďačnosť za počuté Slovo, ktoré sa stalo Telom a veriaci ho za spievaného sprievodu prijímajú. Tento spev má jednotou hlasov vyjadrovať duchovnú jednotu prijímajúcich, prejaviť radosť srdca a sprievod k prijímaniu Kristovho tela urobiť bratskejším. Obsah spevov má vzťah k Eucharistii, text je často vybraný z evanjelia danej omše, čím sa zdôrazňuje to, že Slovo sa mysticky stáva Telom. Nemá to byť spev ďakovný.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com