Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Liturgia obety (liturgia Eucharistie)

Liturgia obety vhodne naznačuje a obdivuhodne uskutočňuje účasť na Božom živote a jednotu Božieho ľudu. Eucharistia je vrchol činnosti, ktorou Boh Otec v Kristovi posväcuje svet v Duchu Svätom a zároveň je vrcholom vďakyvzdávania veriaceho spoločenstva. Je svätou obetou, ktorá sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa obetu Cirkvi. Kristus sa v tejto sviatosti stáva prítomný premenením chleba a vína na Kristovo telo a krv, ktoré ponúka ako pokrm – závdavok budúcej slávy (Mt 26, 29). Liturgia Eucharistie vovádza do tajomstva jednoty nasledujúcimi úkonmi:

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com