Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Ďakovný chválospev po prijímaní (gratiarum)

Po rozdaní prijímania kňaz a veriaci sa podľa okolností chvíľu v tichosti modlia. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže potom spievať nejaký hymnus, žalm alebo iný chválospev. Prípustný je iba motív chvály a vďaky.

Gratiarum actio – úkon vďaky po prijímaní je dôležitým prvkom omše. Predlžuje zjednotenie s Bohom, Cirkvou a s blížnymi. Communio s Kristom obsahuje rozmer antropologický, ekleziálny i spoločenský. 

V každej bohoslužbe je potrebná primeraná miera spevu. Vzdávanie vďaky sa často uskutočňuje formou posvätného ticha. Predsa však je potrebné, aby existoval súbor spevov pre spoločné vzdávanie vďaky.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com