Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

 

 

Záverečné obrady omše

Záverečné obrady prebehnú po liturgii Eucharistie prekvapujúco rýchlo. Má to svoj vnútorný zmysel: duchovné pokračovanie omše, keď sa veriaci vrátia ku svojej práci, chvália Pána a ďakujú mu. Nie je potrebné spevom a hudbou omšu ďalej predlžovať, len sprevádzať dôstojný odchod kňaza. Záverečné obrady pozostávajú z týchto úkonov:

  • kňazov pozdrav, 
  • požehnanie, 
  • prepustenie zhromaždenia.

__________________________________________________________

© Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS

Webdesign: logodesingweb.com